SVE NA JEDNOM MESTU ZA POČETAK UZGOJA BUKOVAČE
Marquee
Bukovača
Z D R A V A   H R A N A   B U D U Ć N O S T I

Proizvodnja
aktivnog micelijuma se obavlja u sopsvenoj laboratoriji iz uvozne najkvalitetnije matične kulture uz brigu stručnog tima i  inženjera poljoprivrede.
Copyright  2009 - "Bukovaca"- All Rights reserved